Ochrana tiskovin před zneužitím

specialty imagingOchranou tiskovin je myšleno jejich nezneužití proti opakovému použití nebo při tisku cenin. Veškeré níže uvedené technologie umíme s naším novým strojem tisknout a zkombinovat s personalizací tisku a nyní nejen textovou ale i obrázkovou. Tedy může se měnit jak oslovení, adresa, číslo atd., tak i například fotografie osloveného dopisem. Ochrana tiskovin je ideální pro tisk vstupenek, certifikátů, cenin, a podobně. Prostě všude, kde je potřeba tisknout bez možnosti zkopírování.

 

Microtext font: je font o velikosti 6, 7 a 9 tiskových bodů. U všech velikostí je možné používat řez „bold". Ve spojení s barevným provedením je nekopírovatelný, protože je vnímán scanery jako barevná linka. Při běžném pohledu lidské oko tento text rozeznává jako souvislou, tenkou linku

 
 Infrared color: je podobný princip jako v předchozím případě s tím rozdílem, že pro objevení textu potřebujeme světlo v infračerveném spektru. Podobně jako u Correlation Mark TwoLayer efektu i zde je možné použít dvojího efektu. V prvním případě (OneLayer) se skrytý text jeví jako barevná plocha a po osvětlení se objeví V druhém případě (TwoLayer) je na barevné ploše již nějaký text viditelný. Po použití infračerveného světla tento text zmizí a nahradí ho jiný, do té doby neviditelný.  
 GlossMark font: je speciálně upravený font NeueClassic a NeueModern. Použité jsou řezy „normal", „italic", „bold" a„bold-italic" ve velikostech od 18pt do 72pt v kroku ópt. Protože vývoj probíhá v anglicky hovořících zemích a jde navíc o mezinárodní přenositelnost, jsou tyto fonty vyvinuty pouze v ASCII sadě (není použita diakritika). Tuto (pro nás) nevýhodu je možno obejít - viz dále kapitola Glossmark grafika.  
 Fluorescent Mark color, je speciálně navržená barevná podkladová plocha (barva) pro jakýkoli text a font. Pro kvalitní výsledky jsou doporučeny velikosti použitého textu apod, které byly testovány firmou Xerox. Text je viditelný a po osvícení plochy UV/modrým světlem, do té doby se plocha jeví pouze jako jakákoli j iná barevná plocha.  
 Correlation Mark font: je font navržený tak, že po vytisknutí není viditelný text, ale pouze barevná plocha. Pro jeho „odkrytí" je potřeba průhledná folie, na které je předtištěný černobílý motiv. Přiložením a natočením této folie vůči barevné ploše se text objeví. Čitelnost je tedy-omezena pouze pro vlastníka předem připraveného „klíče". Je možné používat i TwoLayer efekt, kdy se přiložením folie jednou stranou objeví jeden nápis a otočením folie a přiložením druhé strany (téže folie) se objeví nápis zcela jiný.