Citylight

Formát citylight: šířka 118,5 cm, výška 175 cm
Viditelná plocha: 113 x 166 cm
Pro sloupy se používají buď dva plakáty nad sebou o rozměrech 118,5 x 175 cm nebo jeden plakát o rozměrech 118,5 x 350 cm. Motiv na dvou plakátech pro sloup musí přesně navazovat, tzn. horní hrana dolního plakátu a dolní hrana horního plakátu se nepřekrývají.
Speciální formáty pro dveře kiosků: 60 x 173 cm (31 ploch), 38 x 173 cm (10 ploch), 79 x 173 (14 ploch).
Požadavky pro tisk: 150 g/m2, bezdřevý, matný.