Knihařské práce

Dokončovací zpracování:

Řezání:
stohová řezačka do šíře 470 mm, velkoformátová řezačka do šíře 2010 mm
cena: 300kč/hod

Bigování - rýhování - perforace:
Bigovačka do šířky 450 mm,
cena: 50kč nastavení, 1 Kč / za arch

Skládání:

Falcovačka do formátu A3,
cena: 50kč nastavení, 1 Kč / arch

Ostatní práce:
Profesionální laminování, výsek a další práce vyžadující speciální techniku. Ruční práce: 300kč/hod